ΚΑΛΑΜΙ Α.Ε.

 

 

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 104, Νέα Ιωνία, 142 35 Αθήνα
Τηλ. κέντρο: 210 27 17 720
Fax: 210 27 17 723
E-mail: info@kalami-sa.gr