ΚΑΛΑΜΙ Α.Ε.

Στοιχεία της εταιρείας

 

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΚΑΛΑΜΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΚΑΛΑΜΙ Α.Ε.

ΑΦΜ: 094316393

ΑΡ. ΜΑΕ: 22679/01ΑΤ/Β/90/196/97

ΑΡ. ΕΒΕΑ: 239437

ΑΡ. ΓΕΜΗ: 6953601000

 

 

Ισολογισμός 2012 Αρχείο pdf
Ισολογισμός 2013 Αρχείο pdf
Ισολογισμός 2014 Αρχείο pdf
Ισολογισμός 2015 Αρχείο pdf
Ισολογισμός 2016 Αρχείο pdf